عاشوراییان

عاشوراییان آمدند تا اعلام کنند حسینیان  زنده اند

دیدید ولایت علی به جان آغشته است 

دیدید که پرچمش هماره افراشته است.

دیدید هنوز عشق لشگر دارد

دیدید که این قافله رهبر دارد.

ای مانده ی نهروانی عهد شکن

این ملک علی، مالک اشتر دارد.

         از امام عصر (عج)خواهیم این تمنا مستمر            

در پناهش سایه رهبر براین امت بماند تا ظهورش مستمر.

 

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

دل و دين و عقل و هوشم همه را به آب دادي زکدام باده ساقي به من خراب دادي؟ دل عالمي ز جا شد،چو نقاب بر گشودي دو جهان به هم بر آمد،چو به زلف تاب دادي! همه کس نصيب دارد ز نشاط و شادي اما به من غريب مسکين غم بي حساب دادي [گل]

خاک

زمزمه عشق زمزمه عشق چیست ذکر ثنای حسین کعبه دلها کجاست کرببلای حسین اجر طواف حرم یافته د ر هر قدم هر که شود زائر صحن و سرای حسین از در باب الحسین روی به جنت کند هر که زصدق وادب گشت گدای حسین شیعه عجب نیست گر جان دهد از تشنگی از شرر آتش و وا عطشای حسین بر در باغ بهشت دست الهی نوشت اُدخُلی ای زائر کرببلای حسین سجده و صوم و صلاه سعی و صفا و زکاه قابل حق نیست بی مهر و ولای حسین دیده چو گلگون شود اشک اگر خون شود کی ز دل و جان رود یاد عزای حسین آه که در قتلگاه خواهرش آمد زراه دید که قاتل برید سر ز قفای حسین سال هزاری رود از غمش اما هنوز لاله گریبان کند چاک برای حسین هر جگر سوخته هر دل افروخته چشم کرم دوخته سوی عطای حسین آن بدن پاک را ان تن صد چاک را برد به روی دو دست پیش خدای حسین گفت که یارب قبول کن تو زآل رسول کرببلایش شده کوی منای حسین محمد نعیمی (شعر کامل نیست )