ساحل عشق

پیش آن سلسله مو مشت ما وا شدهبود

وسط اینهمه کوه تیشه رسوا شدهبود

همه بر ساحل عشق تشنه میرقصیدند

روح مرموز اتش مثل دریا شدهبود

بهترین لحظه ی عشق با تو پیدا شدهبود

باز غوغا شده بود باز غوغا شدهبود

گرچه ای دف زن مست شیشه ی باده شکست

یک بغل مستی نور قسمت ما شدهبود

دیدم اهریمن شب در شب کشتن خویش

انقدر نی زده بود تا اهورا شدهبود

رفته بودم به ببرش پیرهن پارهکنم

یوسف از فرط جنون چون زلیخا شدهبود

 

پیش آن سلسله مو، مشت ما وا شده بود
وسط این همه کوه، تیشه رسوا شده بود
باز غوغا شده بود باز غوغا شده بود
بهترین لحظه عشق، با تو پیدا شده بود

همه بر ساحل عشق، تشنه میرقصیدند
روح مرموز عطش مثل دریا شده بود
باز غوغا شده بود باز غوغا شده بود
بهترین لحظه عشق با تو پیدا شده بود

گرچه ای دف زن مست شیشه باده شکست
یک بغل مستی و نور، قسمت ما شده بود
باز غوغا شده بود باز غوغا شده بود
بهترین لحظه عشق با تو پیدا شده بود

دیدم اهریمن شب، در شب کشتن خویش
آنقدر می زده بود، تا اهورا شده بود
رفته بودم به برش، پیرهن پاره کنم
یوسف از فرط جنون، مست لیلا شده بود

چنگ بر خاک زدم، تا به چنگش بکشم
دیدم از روزن خاک، محو بالا شده بود

گرچه ای دف زن مست شیشه باده شکست
یک بغل مستی و نور، قسمت ما شده بود
باز غوغا شده بود باز غوغا شده بود
بهترین لحظه عشق با تو پیدا شده بود

 

 ***********************************************

 

 

عمــق چشــــمانپـــــر از تنهاییـــــم را دیــد و رفت
ســــنگدل، بـــــر آرزوهـــای دلــــمخندیــــد و رفت


عاقبـــــــت گفتـــــــم بـــــــه او راز دلدیــــــوانه را
مـــن که گفـــتم دوستـــش دارم، چـرا رنجـید ورفت؟

ماهــــی در تنــگ زنــــدانی شده، حــــــرفی بــــزن
از همــانتـــوری که از دریــــا تو را دزدید و رفت

"
شـــعله ی ایـــن شمــــع آتشمــی زنـد بر جان تو"
عاقبــــت پــــروانه ای ایـــــن جمله را نشنید ورفت

آه! این تصویـــر در آییـــنه تکــــراری شــــــده است
باز هماشــکی به روی گــــونــه اش لغـــزید و رفت

"
از چه رو بغض و غرور و قلب منبا هم شکست؟"
عاشــقی دلسوختـــــه این نـــکته را پرســــید و رفت

ایخــــــدا! از آدمـــــــیزاد زمیـــــــــنی در گــــــذر
آن که از باغ بهشتتسیــب سرخــــی چـــید و رفت

غـــرق در رویــــــای تو بــــودم که پــــلکمبسته شد
یـــک فرشــــته آمــــد و روی مــرا بــــوسید ورفت

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
صدف

salam.kod ahange music ma nemidoonam chesh shode ejra nemishe to weblogamon.man khili ahangesho doost daram. bahar 20 kharab shode engari.musikash nemikhone.movafagh bashid.byebye.